รายการสินค้าทั้งหมด
คลิกเพื่อดูสินค้าทั้งหมด
 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

 • 11

 • 12

 • 13

 • 14

 • 15

 • 16

 • 17

 • 18

 • 19

 • 20

 • 21

 • 22

 • 23

 • 24

 • 25

 • 26

 • 27

 • 28

 • 29

 • 30

 • 31

 • 32

 • 33

 • 34

 • 35

 • 36

 • 37

 • 38

 • 39

 • 40

 • 41

 • 42

 • 43

 • 44

 • 45

 • 46

 • 47

 • 48

 • 49

 • 50

 • 51

 • 52

 • 53

 • 54

 • 55

 • 56

 • 57

 • 58

 • 59

 • 60

 • 61

 • 62

 • 63

 • 64

 • 65

 • 66

 • 67

 • 68

 • 69

 • 70

 • 71

 • 72

 • 73

 • 74

 • 75

 • 76

 • 77

 • 78

 • 79

 • 80

 • 81

สินค้าที่จะได้รับการเปลี่ยน หรือ คืน

1. เป็นความผิดพลาดอันเกิดจากทางเรา อาทิ เช่น จำนวน ชนิด หรือ รุ่น ไม่ตรงตามข้อตกลง หรือ ในกรณีที่สินค้าเกิดความผิดพลาดจากกระบวนการผลิตโดยตรงจากโรงงาน
2. หีบห่อบรรจุภัณฑ์ อยู่ในสภาพสมบูรณ์
3. สินค้า ที่ไม่ผ่านการดัดแปลงใช้งานใดๆ ทั้งสิ้น
4. ค่าธรรมเนียมการดำเนินการและส่งคืน เป็นของผู้ซื้อ หากทางเราได้ทำการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องตามรายละเอียดคำสั่งซื้อ
5. สินค้ามีระยะเวลาการรับประกัน ภายใน 3 วัน ทำการ เท่านั้น

คำชี้แจงดังกล่าว ถือเป็นข้อตกลงที่ได้รับความยินยอมจากผู้ซื้อ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

 

* ทางเราเป็นระบบการขายแบบ ONLINE (ไม่มีหน้าร้าน) ต้องขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วย

* สินค้าที่มีข้อมูลแต่ไม่มีรูปภาพสินค้า กำลังอยู่ในระหว่าง Update ข้อมูลอยู่ครับ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วย

car789.net@hotmail.com